กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบการจัดการความปลอดภัยในงานขนส่ง ครั้งที่ 2/2566


          วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบการจัดการความปลอดภัยในงานขนส่ง ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวปัญจโฉม สุขนาค ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน ผู้แทนกลุ่มงานมาตรฐานฯ ผู้แทนกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก ผู้แทนกองบังคับการตำรวจจราจร ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และคณะอนุกรรมการรวม 25 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

          การประชุมดังกล่าวเพื่อทราบผลการคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ "ขับเคลื่อนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในงานที่มีการประสบอันตรายสูง (งานขนส่ง)" ประจำปี 2566 และพิจารณารูปแบบวุฒิบัตรและปกวุฒิบัตร รวมทั้งรูปแบบการมอบรางวัลให้กับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line