กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม สถานการณ์ด้านแรงงาน จากผลกระทบการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และภาวะเศรษฐกิจ เพื่อลดปัญหาการเลิกจ้างจากสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์


          วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ คงสุจริต ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานจากผลกระทบการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และภาวะเศรษฐกิจ เพื่อลดปัญหาการเลิกจ้าง พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านแรงงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคร่วมกัน ทั้ง 3 ฝ่าย รวมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิต โดยมีนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวจุฑารัตน์ อินตะเทพ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดยโสธร จังหวัดขอนแก่น นายจ้าง ลูกจ้าง คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ผู้รับเหมาค่าแรง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน