กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมประชุมการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการการช่วยเหลือด้านแรงงานและด้านอื่น ๆ กรณี เหตุโกดังเก็บพลุดอกไม้ไฟระเบิด ในจังหวัดนราธิวาส


          วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมประชุมการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการช่วยเหลือด้านแรงงานและด้านอื่น ๆ กรณี เหตุโกดังเก็บพลุดอกไม้ไฟระเบิด ในจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม แสงสิงแก้ว ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน และผ่านระบบ Zoom Meeting


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน