กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ด้านสุขภาวะองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของวัยแรงงาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)


                    วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ด้านสุขภาวะองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของวัยแรงงาน ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ จนท. ผู้ปฏิบัติการด้านแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด รวม 60 คน วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสุขภาวะในองค์กรให้แก่เจ้าหน้าที่ ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป ณ โรงแรมฟอร์จูน โคราช จ.นครราชสีมา


ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกรมฯ โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน