กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2566


                        วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มรรองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผอ.สำนักแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญมีดังนี้ 1. การนำเสนอสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์และสถานการณ์ด้านแรงงานอื่นๆ ที่สำคัญ โดย สสค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 2. การนำเสนอสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ และแผนงานโครงการต่างๆ ที่สำคัญต่อการบริหารจัดการ/แก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ โดย สำนักแรงงานสัมพันธ์ ณ โรงแรมฟอร์จูนโคราช จ.นครราชสีมา


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line