กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการกรณีอุบัติเหตุและอุบัติภัยร้ายแรง ครั้งที่ 1/2566


          วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการกรณีอุบัติเหตุและอุบัติภัยร้ายแรง ครั้งที่ 1/2566 โดยนายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน มอบหมายให้ นายทวีสิทธิ์ บุญธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้อำนวยการกองนิติการ นายประเสริฐ เหล่าบุศณ์อนันต์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (สสปท.) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๙ (สงขลา) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Zoom Meeting)

          โดยการประชุมดังกล่าวเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินการ และการติดตามผลกรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณโกดังเก็บพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และแนวทางการถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่มาตรการในการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน