กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมเสวนา เรื่อง การจ้างงานที่ไม่มั่นคงส่งผลต่อสิทธิของคนงาน และ เศรษฐกิจ สังคม อย่างไร? จัดโดยสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สสรท.)


                    วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมเสวนา เรื่อง การจ้างงานที่ไม่มั่นคงส่งผลต่อสิทธิของคนงาน และ เศรษฐกิจ สังคม อย่างไร? จัดโดยสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สสรท.) เนื่องจากสถานการณ์การจ้างงานในปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายซึ่งล้วนเป็นการจ้างงานแบบสัญญาจ้างระยะสั้น เช่น เหมาค่าแรง เหมางาน คนงานส่งของ (ไรเดอร์) ผู้รับงานไปทำที่บ้าน คนทำงานบ้านมีการจ่ายค่าจ้างแบบรายวัน รายชั่วโมง หรือจ่ายตามขึ้นงาน ผลงาน รอบของงาน เป็นต้น โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน