กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร.ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สรพ.8


         วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ตรวจเยี่ยมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 (สรพ.8) เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน โดยมี น.ส. สุดารัตน์ นิตยสุข ผู้อำนวยการ สรพ.8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน