กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (ภาคอุตสาหกรรม) ประจำปี 2566 ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง


          วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.45 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (ภาคอุตสาหกรรม) ประจำปี 2566 ร่วมกับ นายรงค์เพชร เขาเรียง รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน พร้อมด้วย นายทวีสิทธิ์ บุญธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติฯ ณ ห้องคอนเวนชั่น ซีดี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

          โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้านครหลวง และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแก่นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕๐ คน ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีเป้าหมายในการลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้แรงงานและครอบครัวของผู้ใช้แรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน