กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบธงสัญลักษณ์นิคมอุตสาหกรรมต้นแบบฯ และมอบป้ายตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) แก่สถานประกอบกิจการ จ.พระนครศรีอยุธยา


   วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางวัชรี มากหวาน ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบธงสัญลักษณ์นิคมอุตสาหกรรมต้นแบบแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices:GLP) โดยมี นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน และมอบป้ายตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) จำนวน 21 แห่ง มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่แสดงความมุ่งมั่นนำหลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการบริหารกิจการ จำนวน 110 แห่ง และมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม จำนวน 1 แห่ง ณ The Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน