กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2566


     วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้จากการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติมาถ่ายทอดให้บุคลากรในสถานประกอบกิจการและเครือข่ายด้านความปลอดภัยรับทราบทิศทางการพัฒนางานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับชาติ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบกิจการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการจากภาครัฐ/เอกชน และสถานศึกษาในพื้นที่ ณ ห้องเชียงใหม่ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน