กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ร่วมกิจกรรม “จิตอาสากระทรวงแรงงานเผยแพร่ความรู้และการป้องกันโรคระบาดจากยุงลาย”


               วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. ร่วมกิจกรรม “จิตอาสากระทรวงแรงงานเผยแพร่ความรู้และการป้องกันโรคระบาดจากยุงลาย” โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานทำกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่ง 2 ทีม ดังนี้ ทีมที่ 1 เดินรณรงค์เผยแพร่ความรู้และการป้องกันโรคระบาดจากยุงลายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ภายในกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย ตึก 15 ชั้น (สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) และตึกกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 และทีมที่ 2 เดินรณรงค์เผยแพร่ความรู้ และการป้องกันโรคระบาดจากยุงลายให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่กระทรวงแรงงาน (ชุมชนดินแดงด้านหน้ากระทรวงแรงงาน) โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ ภายในกระทรวงแรงงาน และบริเวณโดยรอบ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน