กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศในกิจการฟาร์มสัตว์ปีกร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ผ่านระบบการประชุมทางไกล


วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศในกิจการฟาร์มสัตว์ปีกร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยมี นายเกษมสันต์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ และเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองแรงงาน กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กองนิติการ และสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และ สปป.ลาว อาคารองค์การสหประชาชาติ (UN) ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบการประชุมทางไกล


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน