กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดในงาน “อาชีพอิสระ เพื่อคนไทยมีงานทำ” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมจัดบูธให้คำปรึกษา “คลินิกแรงงาน”


วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายพฤกษ์ พรหมพันธุม เลขานุการกรม กสร. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดในงาน “อาชีพอิสระ เพื่อคนไทยมีงานทำ” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีด้วย ภายในงานมีกิจกรรม การมอบโล่รางวัลสำหรับกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีความเข้มแข็งที่เป็น Best Pratice , การมอบเกียรติบัตรแก่ครูแนะแนวที่เป็นอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ , การสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ , บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ , จำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน , จำลองการทำงานของกลุ่มเปราะบาง (คนพิการ) อาชีพร้านกาแฟ นวดแผนไทย และวาดภาพ , การให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ และ Food Truck รวมถึงข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ กสร. ได้ร่วมจัดบูธ “คลินิกแรงงาน” เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมงาน ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบ ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 และบริเวณ ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน