กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม สถานการณ์ด้านแรงงาน จากผลกระทบการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และภาวะเศรษฐกิจ เพื่อลดปัญหาการเลิกจ้างจากสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดตรัง


วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง วัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานจากผลกระทบการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และภาวะเศรษฐกิจ เพื่อลดปัญหาการเลิกจ้าง พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านแรงงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคร่วมกัน ทั้ง 3 ฝ่าย รวมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิต โดยมี นายพงศ์เทพ เพชรโสม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน นายจเร พูลช่วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง นายจ้าง ลูกจ้าง คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน