กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการที่ดี จังหวัดราชบุรี


         วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ตรวจเยี่ยม ศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายรูปแบบการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการที่ดี รวมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานราชบุรี) โดยมี นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้อำนวยการกองนิติการ นายไพรัช พรมจีน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง ผู้แทนภาครัฐ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ ณ จังหวัดราชบุรี


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน