กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รมว.เฮ้ง เผยความคืบหน้าช่วยลูกจ้าง 2 โรงงานปั่นด้าย สั่งจ่ายเงินสงเคราะห์ล็อตแรกกว่า 5 ล้านบาท


           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง 2 โรงงานปั่นด้าย จังหวัดสมุทรปราการ ถูกเลิกจ้าง แจงพนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชยเป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท พร้อมสั่งจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนเบื้องต้นกว่า 5 ล้านบาท

 

           นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง 2 โรงงานปั่นทอ ย่านพระสมุทร์เจดีย์ จ.สมุทรปราการ ที่ถูกเลิกจ้างว่า พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสมุทรปราการ (สสค.สมุทรปราการ) ได้มีคำสั่งให้ บริษัท แอลฟ่าสปินนิ่ง จำกัด นายจ้าง จ่ายค่าจ้าง ค่าบอกกล่าว และค่าชดเชย ให้กับลูกจ้างที่มายืนคำร้อง 241 คน เป็นเงิน 39,930,936.25 บาท ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้เห็นชอบให้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับลูกจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 5,242,050 บาท โดยแบ่งเป็นกรณีเงินอื่นนอกจากค่าชดเชย จ่ายให้กับลูกจ้างจำนวน 105 คน เป็นเงิน 2,223,900 บาท ซึ่งสสค.สมุทรปราการ ได้ดำเนินการโอนเงินดังกล่าวให้กับลูกจ้างแล้ว สำหรับเงินสงเคราะห์กรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย เห็นชอบให้จ่ายเงินให้กับลูกจ้าง จำนวน 129 คน เป็นเงิน 3,018,150 บาท คาดว่าจะดำเนินการจ่ายให้กับภายในสัปดาห์นี้ ในส่วนลูกจ้าง 10 คน ที่มายื่นคำร้องภายหลัง พนักงานตรวจแรงงานจะเร่งดำเนินการออกคำสั่งเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมายโดยเร็ว  สำหรับบริษัท เอเอ็มซี สปินนิ่ง จำกัด พนักงานตรวจแรงงานได้ออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชย ให้กับลูกจ้างจำนวน 162 คน เป็นเงินจำนวน 25,928,583.20 บาท ทั้งนี้พนักงานตรวจแรงงานได้เสนอให้คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ฯเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องให้กับลูกจ้างกลุ่มนี้แล้ว ในส่วนลูกจ้าง 3 คน ที่ยื่นคำร้องเพิ่มเติม พนักงานตรวจแรงงานจะเร่งดำเนินการออกคำสั่งเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมายต่อไป 

 

           รมว.แรงงาน กล่าวต่อว่า ตนได้ทราบว่าในวันนี้ (21 ส.ค. 66) กลุ่มลูกจ้างของสถานประกอบกิจการทั้ง 2 แห่ง ได้เดินทางมาที่กระทรวงแรงงานเพื่อขอให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือ ผมได้มอบหมายให้นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นผู้แทนรับหนังสือจากผู้แทนลูกจ้าง ชี้แจงและร่วมกันหาแนวทางในการช่วยเหลือลูกจ้าง ทั้งนี้ได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และเฝ้าติดตามสถานการณ์การจ้างงานของนายจ้างรายนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป

           ด้าน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมได้สั่งการให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ เร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายโดยเร็ว ในส่วนของการดำเนินคดีอาญากรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานและการดำเนินคดีแพ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของนิติกร ซึ่งได้กำชับให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน