กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 6/2566


        วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 6/2566 ณ โรงแรม ไม้แก้ว ดำเนิน รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง โดยที่ประชุมรับทราบ คำร้องที่สามารถยุติได้โดยการตกลงกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง จำนวน 1 เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานที่ถูกฟ้องเพิกถอนคำสั่งต่อศาลแรงงานกลาง จำนวน 2 เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติผู้แทนฝ่ายนายจ้างในการเข้าร่วมประชุมและเลือกกันเองเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาศาลสมทบในศาลแรงงานภาค 5 และดำเนินการพิจารณาคำร้องตามมาตรา 120 ของนายจ้าง กรณีย้ายสถานประกอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง มีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 คน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line