กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.เข้าร่วมโครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานและคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน


           วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เข้าร่วมโครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานและคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายรัฐบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการด้วย ในช่วงเช้าเป็นการรับฟังบรรยายเรื่องการย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา 120 โดย นายนราพงษ์ จิรมณีงาม เลขานุการศาลแรงงานกลาง และช่วงบ่ายเป็นการศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยไม้ไทย จังหวัดราชบุรี


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน