กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับสมบูรณ์ ครั้งที่ 5/2566 ผ่านระบบ Video Conference


          วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับสมบูรณ์ ครั้งที่ 5/2566 เพื่อพิจารณาผลการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563 ระดับสมบูรณ์ จำนวน 4 แห่ง ที่ได้รับการประเมินโดยผู้ประเมินภาคเอกชน โดยมี คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องฝึกอบรมทรัพยากรแรงงาน ชั้น 13 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line