กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร.เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ


          วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายวิสุทธ์ คงสุจริต ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการการลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการและการดูแลสุขภาพองค์รวมของผู้หญิงวัยทำงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ ที่เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดกับลูกจ้าง นายจ้าง โดยเฉพาะแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการได้ โดยมี นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องฝึกอบรมทรัพยากรแรงงาน ชั้น 13 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน