กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานมอบเช็คเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานซีเคียวริคอร์ จำกัด


    วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานมอบเช็คเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นเงินกู้ตามโครงการเงินกู้เติมสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 20 ล้านบาท ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานซีเคียวริคอร์ จำกัด โดยสหกรณ์จะนำเงินดังกล่าวไปใช้ปลดเปลื้องหนี้สินเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริมและพัฒนารายได้ต่อไป โดยมี ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เป็นผู้รับมอบ และนายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องโถง ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line