กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการกรณีอุบัติเหตุและอุบัติภัยร้ายแรง ครั้งที่ 1/2566


          วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการกรณีอุบัติเหตุและอุบัติภัยร้ายแรง ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้อำนวยการกองนิติการ นายทวีสิทธิ์ บุญธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน นายประเสริฐ เหล่าบุศณ์อนันต์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (สสปท.) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2 (ชลบุรี) ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 12 (ลาดกระบัง) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Zoom Meeting)

          โดยการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการ การติดตามผล และการถอดบทเรียน กรณีอุบัติเหตุแผ่นเหล็กหล่นขณะติดตั้งส่วนประกอบของโครงสร้างสะพานยกระดับข้ามแยกบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 และกรณีอุบัติเหตุสลิงขาดขณะทำการยกแบบ formwork Caisson ณ โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566

 


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน