กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาการกำลังสำรองของกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


          วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาการกำลังสำรองของกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางแผนแม่บทการพัฒนากิจการกำลังพลสำรองของกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2566 – 2570 และพิจารณา กลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากิจการกำลังพลสำรอง โดยมี พลเอก สิทธิพร มุสิกะสิน รองปลัดกระทรวงกลาโหม/ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องหลักเมือง 1 ในศาลาว่าการกลาโหม


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line