กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการตามโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดมุกดาหาร


          วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการตามโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมให้กำลังใจสถานประกอบกิจการที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการแรงงานพันธุ์ดีฯ โดยมี นายวิโรจน์  จันทร์สุนทรภาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร  ผู้บริหารสถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ สสค.มุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ  บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน