กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. รับหนังสือร้องทุกข์กรณีไรเดอร์แพลตฟอร์ม บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต จากการปฏิบัติงาน


วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายเกษมสันต์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ เป็นผู้แทนกรมรับหนังสือร้องทุกข์กรณีไรเดอร์แพลตฟอร์ม บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต จากการปฏิบัติงาน นำโดย สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม และกลุ่มไรเดอร์ ประมาณ 20 คน พร้อมประชุมหารือแนวทางการทบทวนระดับนโยบายและการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป ระหว่างภาคเอกชน ภาคประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรัฐบาล รวมถึงชี้แจงสิทธิตามกฎหมายในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มไรเดอร์ โดยมี ผู้อำนวยการกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย ณ กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line