กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงชีพให้แก่ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2566


       วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงชีพให้แก่ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2566 สาระสำคัญเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดระบบสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงชีพให้แก่ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ โดยมีคณะทำงานฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผ่านระบบ Video Conference


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน