กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ร่วมเป็นเกียรติในงาน มหกรรม Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่


วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี ร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรม Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิด และมีผู้บริหารสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน การจัดงานดังกล่าว มุ่งหวังให้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบ สถานประกอบกิจการ และประชาชนที่มาชมงาน รวมถึงสถานประกอบกิจการหรือภาคธุรกิจในพื้นที่ปรับตัวให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจในระดับประเทศ จังหวัด ภูมิภาค และชุมชน รองรับการปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แรงงานไทย และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน