กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการกรณีอุบัติเหตุและอุบัติภัยร้ายแรง ครั้งที่ 2/2566


          วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการกรณีอุบัติเหตุและอุบัติภัยร้ายแรง ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน นายวสันต์ ปิยสถิตธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ผู้แทนกองนิติการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 (อุดรธานี) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Zoom meeting)

          โดยการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการ การติดตามผล และการถอดบทเรียนเหตุการณ์กรณีลูกจ้างถูกเครื่องบดอัดขี้เลื่อยบดร่างในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2666


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน