กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมหารือการปรับปรุงอาคาร 1 ในพื้นที่อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง


          วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมหารือการปรับปรุงอาคาร 1 ในพื้นที่อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้แทนกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

          โดยเป็นการประชุมหารือร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ การปรับปรุงแบบแปลนอาคาร ประมาณราคาค่าก่อสร้าง สถาปัตยกรรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเสนอของบประมาณประจำปี 2568 เพื่อให้อาคารสามารถรองรับการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายอาคารใช้สอยประหยัดพลังงาน และเกิดประโยชน์สูงสุด


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน