กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมและเลือกกันเองเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง


                   วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมและเลือกกันเองเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง ซึ่งการประชุมและเลือกกันเองเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง เพื่อเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง มีเจ้าหน้าที่สำนักแรงงานสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมและดำเนินการจัดเลือกกันเองเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และบริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน