กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผอ. กองคุ้มครองแรงงาน ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการความปลอดภัยและยุติธรรม สิทธิและโอกาสของแรงงานข้ามชาติสตรีในภูมิภาคอาเซียน


         วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายพงศ์เทพ เพชรโสม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการความปลอดภัยและยุติธรรม สิทธิและโอกาสของแรงงานข้ามชาติสตรีในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการประเมินสิ้นสุดโครงการระหว่างวันที่ 4 – 8 กันยายน 2566 ณ ห้องทำงาน ชั้น 10 กองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน