กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและกำหนดนโยบายการบริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2566


     วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมาย นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและกำหนดนโยบายการบริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม สาระสำคัญเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างกิจกรรมและผู้รับผิดชอบภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการและกำหนดนโยบายการบริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมี ผู้บริหารและตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน