กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ผลการดำเนินงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Transformation Together, Success Together and Enjoy Together)”

โดยมี นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. ร่วมเป็นเกียรติ นางนิตยา โพธิ์สุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กล่าวรายงาน และมีพิธีมอบรางวัล ดังนี้ 1) รางวัลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2) รางวัลการประกวดสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3) รางวัลการจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2566 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร กสร. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรม Seapine Recreation Centre (สวนสนประดิพัทธ์) จ.ประจวบคีรีขันธ์


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน