กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. บันทึกเทปสัมภาษณ์ รายการ NBT มีคำตอบ ณ บริษัท จีเอสอี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ.สมุทรสงคราม


       วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) บันทึกเทปสัมภาษณ์ รายการ NBT มีคำตอบ เรื่อง แรงงานพันธ์ุดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นางระพีพรรณ รัตนบริหาร สค.สมุทรสงคราม นายชัยยะ บุญเจริญ ประธาน บริษัท จีเอสอี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ บริษัท จีเอสอี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ.สมุทรสงคราม
       ทั้งนี้ นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. และนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมกันเปิดป้ายโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และลงนามเพื่อเป็นเกียรติแก่ บริษัท จีเอสอี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ด้วย


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน