กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ต้อนรับ ผอ.โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการคัดแยกและสืบสวนสอบสวนคดีแรงงานบังคับและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มูลนิธิไอเจเอ็ม เพื่อหารือแนวทางบูรณาการการทำงาน


            วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. ให้การต้อนรับ นางธนาภรณ์ มิโชด์ ผู้อำนวยการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการคัดแยกและสืบสวนสอบสวนคดีแรงงานบังคับและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มูลนิธิไอเจเอ็ม เพื่อร่วมหารือแนวทางการบูรณาการการทำงาน ยกระดับการพัฒนาศักยภาพการคัดกรอง การคัดแยกผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ด้านแรงงานและบังคับใช้แรงงาน หรือบริการให้แก่เจ้าหน้าที่  การถอดบทเรียน และแนวทางความร่วมมือการทำงานร่วมกันในการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  ซึ่งจะประสานความร่วมมือและประชุมหารือเพื่อดำเนินการเพิ่มเติมต่อไป โดยมี นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส ผู้อำนวยการกองนิติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน