กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่เยาวชนไทยที่ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ครั้งที่ 2 ที่กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์


     วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่เยาวชนไทยที่ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ครั้งที่ 2 ที่กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีดังกล่าว มีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้สนับสนุนการแข่งขัน เยาวชนผู้เข้าแข่งขัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน