กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รักษาราชการแทน อธิบดี กสร. เข้าร่วมการประชุมอาเซียน – จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยในการทำงาน (ASEAN - China Forum on Work Safety Cooperation) ณ นครหนานหนิง ประเทศจีน


    วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียน – จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยในการทำงาน (ASEAN - China Forum on Work Safety Cooperation) โดยมี นางสาวสุวดี ทวีสุข ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ต่อจากนั้น เวลา 09.30 น. นางโสภา กล่าวปราศรัยในการประชุมการประชุมอาเซียน – จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจัดแสดงอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินจากความร่วมมือของอาเซียน - จีน ประจำปี 2566 ณ Nanning International Convention Exhibition Center นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line