กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมต้อนรับ 6 แรงงานไทยจากอิสราเอลที่ได้รับการปล่อยตัวและเดินทางกลับถึงประเทศไทย


   วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 12.15 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในสังกัด นำโดย นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต้อนรับแรงงานไทยจากประเทศอิสราเอลที่ได้รับการปล่อยตัว และเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย จำนวน 6 ราย ด้วยเที่ยวบิน LY 081 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน