กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการแรงงาน


วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการแรงงาน เพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายต่อนายจ้างบริษัท แอลฟ่า สปินนิ่ง จำกัด และบริษัท เอเอ็มซี สปินนิ่ง จำกัด และมาตรการเยียวยาลูกจ้างที่พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้ได้ค่าชดเชยตามกฎหมายและเงินอื่นที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ โดยมีนายสุเทพ อู่อ้น เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 408 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน