กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดโครงการสานสัมพันธ์ กสร. และ ไอโอเอ็ม เพื่อการคุ้มครองแรงงานย้ายถิ่น


 

    วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานเปิดโครงการสานสัมพันธ์ กสร. และ ไอโอเอ็ม เพื่อการคุ้มครองแรงงานย้ายถิ่น พร้อมมอบนโยบายด้านแรงงานนอกระบบและการให้ความคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการคุ้มครองส่งเสริม และพัฒนาแรงงานนอกระบบ ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของภารกิจในองค์กรของตนเอง ในการนี้ อธิบดี กสร. ได้มอบเกียรติบัตรแก่ลูกจ้างที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ จำนวน 12 ราย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมในพิธีเปิดด้วย และมี นายเกษมสันต์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ ณ โรงแรมเดอะเกรซ อัมพวา จ.สมุทรสงคราม


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน