กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขปัญหาการจ้างงานฯ


    วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้ตรวจราชการกรม กสร. พร้อมด้วยนายไพโรจน์ พันธคาร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขปัญหาการจ้างงานและเพิ่มทักษะแรงงาน และการจัดตั้งสภาแรงานจังหวัดสำหรับลูกจ้างและนายจ้างภายในจังหวัด เพื่อพิจารณาศึกษาเรื่อง การจ้างงานในระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 318 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพฯ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน