กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


           วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นางสาวนงลักษณ์ วาทหงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2567 เพื่อวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบจากการดำเนินงานของกรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและควบคุมเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรส่วนกลาง จำนวน 35 คน ณ โรงแรมเอสรัชดา เลเชอร์ โฮเต็ล ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ในพิธีเปิด อธิบดี กสร. ได้มอบนโยบายตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy อีกด้วย


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน