กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ร่วมเป็นเกียรติในการมอบวุฒิบัตรค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ จ.ปทุมธานี


        วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบวุฒิบัตรค่ายฝึกอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ในการนี้ นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. ร่วมเป็นเกียรติภายในงานและร่วมเยี่ยมชมการฝึกฝีมือช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ 3 จี (FCAW 3G) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานอุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศเกาหลีใต้ โดยมี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 120 คน เข้าร่วม ณ สถานทดสอบฝีมือแรงงานเคทีซี ลำลูกกา จ.ปทุมธานี


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน