กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานเปิด “อบรม Safety ฟรี 10,000 คน” ตามนโยบายขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2567


          วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 08.45 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการ อบรม Safety ฟรี 10,000 คน ตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงาน ปี 2567 โดยเป็นการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ จำนวน 10,000 คน เพื่อให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการได้รับการดูแลให้ปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยมี นางสาวสุวดี ทวีสุข ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10 นายกสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนเครือข่ายด้านความปลอดภัย ผู้เข้าอบรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน