กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ติดตามคณะรมว.แรงงาน ลงพื้นที่นครศรีฯ ชื่นชมโครงการแรงงานพันธุ์ดีฯ “โรงไฟฟ้าขนอม” ผลักดันเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย


                     วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ติดตามคณะนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ” โรงไฟฟ้าขนอม” ที่ได้นำโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ไปดำเนินการเพื่อให้ลูกจ้าง นำผลผลิตมาบริโภคช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และนำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคไปจำหน่ายในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ และแจกจ่ายให้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด และผู้สูงอายุ บริเวณรอบโรงไฟฟ้า รวมถึงการให้โอกาสลูกจ้างทุกสัญชาติ และลูกจ้างกลุ่มพิเศษได้เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากสวัสดิการที่จัดให้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ มีการพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ขนอมโมเดล ซึ่งถือเป็นตัวอย่างของสถานประกอบกิจการที่เห็นความสำคัญในการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานในจังหวัดได้อย่างน่าชื่นชม โดยมี นายศรีธรรม ราชแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้บริหารสถานประกอบกิจการและลูกจ้างรอต้อนรับ ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน