กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผลการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567


ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลแก่สตรีทำงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ จำนวน 8 ประเภท รวม 31 รางวัล เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2567 กระทรวงแรงงานได้ประกาศผลคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีสตรีทำงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นฯ ระดับประเทศ จำนวน 31 คน ซึ่งจะเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในงานวันสตรีสากล   ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์วันที่ 8 มีนาคม 2567 ต่อไป

(แนบประกาศกระทรวงแรงงานฯ)

 

 

Attachments:
Download this file (14238-2-67.pdf)14238-2-67.pdf[ ]2538 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน