กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รมว.แรงงาน“พิพัฒน์” นำทีม กสร. ร่วมชุดสหวิชาชีพตรวจแรงงานในเรือประมงทะเล เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


                     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจบูรณาการคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลร่วมกับชุดสหวิชาชีพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมประมง กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ ศรชล. กรมการปกครอง กองบังคับการตำรวจน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบการได้รับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของแรงงานในเรือประมงขณะทำการประมงในทะเลอ่าวไทย พื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะได้ตรวจสอบในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ความเหมาะสมของสภาพความเป็นอยู่ มียารักษาโรค อาหาร น้ำ และเครื่องอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอหรือไม่ อันจะส่งผลให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน ที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ สร้างความตระหนักถึงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ท่าเทียบเรือขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน