กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. พัฒนาสมรรถนะผู้ทำหน้าที่ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย


    วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.45 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางวัชรี มากหวาน ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ทำหน้าที่ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย หลักสูตร หัวหน้าผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นข้าราชการกรมจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 26 คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวสุนิสา ผิวนวล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี และได้ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตของกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อีกด้วย ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน