กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กับคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ


   วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กับคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 -23 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้าง วิสัยทัศน์ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ วิเคราะห์และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของกองทุนความปลอดภัยฯ ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ และเรียนรู้สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 155 โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้ตรวจราชการกรม เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “มุมมองเพื่อการบริหารงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ” พร้อมด้วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน